PRIVACYVERKLARING

Verwerkingsverantwoordelijke

Bij Rhino IT hebben we een neus voor IT. Onze professionals kijken eerst naar de klant en de klantvraag, voordat we met een voorstel komen. Om de juiste persoon voor te dragen kijken we goed naar de organisatiecultuur en de specifieke kwalificaties, die worden gesteld, in de vraag naar kennis en expertise.

Met Rhino IT creëren we een omgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn, waarbij iedereen gelijkwaardig is en waar mensen hun talenten optimaal kunnen inzetten. Een omgeving waarin mensen zich blijven ontwikkelen, waar men open staat voor nieuwe inzichten, feedback zien als een middel voor groei, waar het ondernemerschap een bewuste keuze is en waarin mensen elkaar oprecht willen helpen.

Rhino IT B.V. (“Rhino IT”) heeft als kernactiviteit het verlenen van diensten op het gebied van IT-consultancy en staffing en werkt onder deze naam samen met zelfstandig professionals en professionals in loondienst. Zij verleent deze diensten aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen.

 

Onze contactgegevens

Adres: Leeuwenhoekstraat 1, 2651 XL  Berkel en Rodenrijs
Telefoonnummer: +31 (0)10 3025 200
Email adres: info@rhino-it.nl
Website: www.rhino-it.nl

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Rhino IT omgaat met de verwerking en het beheer van persoonsgegevens. Dit in lijn met hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald. Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

Rhino IT verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze gegevens vastleggen:
• NAW-gegevens, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens
• Geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht
• Betalingsgegevens, zoals factuuradres, bankrekeningnummer
• Curriculum vitae (c.v.), informatie over opleiding en werkervaring
• Referenties en getuigschriften
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Personele documenten en overige zaken voor zover wettelijk vereist of daarvoor toestemming is gegeven

 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Rhino IT verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Identificatie
• Actief informeren om gebruik te kunnen maken van ons partnernetwerk
• Informeren over passende projecten
• Contact d.m.v. bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Gewerkte uren te registreren
• Betalingen te kunnen verwerken

We zullen je gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

 

Grondslagen voor de verwerking

Rhino IT verwerkt je persoonsgegevens alleen wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Dat geldt voor al je gegevens. Wij vragen je altijd of we je c.v. en/of persoonsgegevens mogen opnemen in onze database. Je gegevens worden dan gebruikt om je te kunnen informeren over passende projecten of om je te informeren over onze diensten.

Rhino IT verwerkt gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren. Daarnaast verwerken we gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren.

 

Verstrekken van gegevens aan derden

Rhino IT verstrekt je persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat doen we alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend en onder voorwaarden die Rhino IT met hen heeft afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Rhino IT deelt je persoonsgegevens alleen met derden, zoals een mogelijke opdrachtgever, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven en wij de opdracht, opdrachtgever en verdere details met je hebben besproken. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers en partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

 

Cookies en automatisch gegenereerde informatie

Rhino IT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Rhino IT bewaart je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wanneer je aangeeft dat je niet meer in onze database wilt staan, zullen wij je gegevens verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

Het kunnen de volgende onderwerpen betreffen:
• Of wij je persoonsgegevens verwerken
• De manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken
• Inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken
• Bezwaren tegen het verwerken van je persoonsgegevens
• Aanpassing van je persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt
• Beperking van je persoonsgegevens
• Verwijdering van je persoonsgegevens
• Overdracht van je persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek
• Vragen over de inhoud van de privacyverklaring

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Rhino IT neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Vragen

Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen via info@rhino-it.nl.